• หน้าหลัก
 • ข้อมูล IP Phone
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 • แจ้งเหตุการใช้งาน
 • ผู้ดูแลระบบ


 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


  ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด


  ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( IP Phone )


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบได้อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ IP Phone ปี 2560 เรียบร้อยแล้วครับ [ 27 ต.ค. 2559 ]
 • Helpdesk & Comcare ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]
 • ระบบได้อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ IP Phone ปี 2559 เรียบร้อยแล้วครับ [ 12 ม.ค. 2559 ]
 • ระบบ IP Phone ได้อัพเดทรายชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ภายใน ล่าสุด ปี2558 ไว้เรียบร้อยแล้ว [ 3 ส.ค. 2558 ]
 • Help Desk & Com Care ได้เปิดระบบให้บริการด้านโทรศัพท์ภายใน (IP Phone) [ 27 มิ.ย. 2557 ]
 • Help Desk & Com Care ให้บริการดูกล้องวงจรปิด [ 27 มิ.ย. 2557 ]
 • เปิดบริการ ระบบค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายใน (IP Phone) [ 19 มิ.ย. 2557 ]
 • Help Desk & Comcare เปิดให้บริการแล้ว [ 19 มิ.ย. 2557 ]

 • ประมวลภาพกิจกรรม