• หน้าหลัก
 • ข้อมูล IP Phone
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 • แจ้งเหตุการใช้งาน
 • ผู้ดูแลระบบ


 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


  ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด


  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( IP Phone )


    ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                 : Cisco Unified IP Phone


          โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (IP Phone) ที่ใช้กันอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 รุ่น ด้วยกัน คือ รุ่น Cisco Unified IP Phone 6901 , Cisco Unified IP Phone 6921 , Cisco Unified IP Phone 9971 ซึ่งรายละเอียดการใช้ สามรถดาวน์โหลดตามรุ่นที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันได้เลย

  1.Cisco Unified IP Phone 6901

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน


  2.Cisco Unified IP Phone 6921

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน


  3.Cisco Unified IP Phone 9971

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน